278
علاقمند به فعالیت در کدام یک از رشته های قرآنی هستید؟ *
چه مقدار از قرآن کریم را حفظ هستید؟ *
میزان آشنایی شما با تجوید و صوت و لحن قرآن کریم چه مقدار است؟ *
کدام شیوه را برای تشکیل کلاس های آموزشی قرآنی پیشنهاد میدهید؟ *